kozijn-subsidies

Welke subsidies bestaan voor kozijnen?

U kunt honderden euro’s besparen door kozijnspecialisten te vergelijken, maar dit is niet de enige manier om kosten te besparen. Zo kunt u ook recht hebben op subsidies. Op deze pagina staan we kort stil bij de subsidies die momenteel gelden voor kozijnen.

Helaas heeft de landelijke overheid op het moment geen subsidieregelingen lopen, in tegenstelling tot enkele lokale overheden. Tegenwoordig maken subsidies steeds vaker plaats voor groene leningen, ofwel u kunt meer en voordeliger lenen als het geld dat u wilt lenen groen besteed wordt. Voorbeelden zijn de leningen van GreenLoans en de hypotheken voor duurzame woningen van de Triodos Bank. Alle subsidies en voordelige leningen voor kozijnen kunnen worden gevonden op www.energiesubsidiewijzer.nl. Twee stuks hebben we hieronder alvast vermeld.

Energieneutrale woning – meer hypotheek

U maakt aanspraak op een hogere hypotheek als u wilt gaan wonen in een energieneutrale woning. Het kenmerk van een energieneutrale woning is dat het evenveel energie opwerkt als het verbruikt. U kunt door een energieneutrale woning te betrekken € 13.500 meer lenen. De regeling geldt sinds 1 januari 2014 en een einddatum is nog niet in zicht.

Energiezuinige maatregelen – subsidie woningcorporaties

Woningcorporaties die energiezuinige maatregelen willen nemen kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie krijgen. De overheid heeft een bedrag van € 395 miljoen beschikbaar gesteld om woningen in de sociale huursector groener te maken. Iedere woningcorporatie kan tot € 7,5 miljoen subsidie krijgen, dit geldt tot en met 31 december 2017.