Regels

Welke regels gelden voor kozijnen?

De meeste kozijnen kunnen zonder vergunning vervangen worden. Helaas vallen er altijd een aantal gevallen buiten de boot, die wel een vergunning nodig hebben. U kunt de zogeheten omgevingsvergunning zelf regelen of het uitbesteden aan een architectenbureau of kozijnspecialist. Wanneer u het zelf regelt, dan kost het weliswaar minder, maar u moet evengoed leges aan de gemeente betalen.

Het hoofdgebouw en andere bouwwerken

We moeten eerst het type bouwwerk weten om te kunnen bepalen of een vergunning nodig is. In Nederland kennen we drie type bouwwerken, namelijk het hoofdgebouw, andere bouwwerken en beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten.

De meeste mensen zullen de kozijnen willen vervangen van het woonhuis, dat doorgaans te boek staat als het hoofdgebouw. De kozijnen in de achtergevel kunnen zonder vergunning vervangen worden, dat geldt vaak ook voor de kozijnen in de zijgevel, mits deze niet grenst aan de openbare weg of een groenvoorziening. Voor de overige gevels geldt dat geen vergunning nodig is, zolang de bestaande stijl en vorm gehandhaafd wordt. Toch raden we wel aan even de gemeente te informeren.

Onder andere bouwwerken valt de schuur of de uitbouw. U kunt de kozijnen van deze bouwwerken zonder tussenkomst van de gemeente vervangen. Nochtans moet u wel blijven opletten, want soms wordt een schuur of uitbouw gerekend tot het hoofdgebouw en kan zomaar een vergunning nodig zijn. Waartoe een bouwwerk wordt gerekend staat beschreven in het bestemmingsplan.

Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten

Uiteraard kan het voorkomen dat u woont in een provinciaal of gemeentelijk beschermd monument, dan heeft u voor het vervangen van de kozijnen sowieso een vergunning nodig. Zodra u zich gaat bezighouden met nieuwbouw, onderhoud, restauratie of sloopwerk komt de overheid om de hoek kijken. Dit is niet veel anders bij een rijksbeschermd monument of beschermd stads- of dorpsgezicht, uitgezonderd onderhoud- en restauratiewerkzaamheden.

Wanneer u zekerheid wilt hebben, dan is het verstandig een vergunningcheck te doen, dit kan kosteloos via het Omgevingsloket en duurt slecht een handvol minuten.