Keurmerken

Welke keurmerken bestaan voor kozijnen?

De bouw is niet de meest transparante wereld om zaken in te doen. U moet goed oppassen met wie u zaken doet en wat u koopt, dat is niet anders bij de aankoop van kozijnen. Gelukkig kent de kozijnenwereld wel een aantal instanties die controle uitoefenen, zoals de Stichting Kwaliteit Gevelbouw en de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie. In de komende alinea’s besteden we aandacht aan de meest voorkomende kozijnen keurmerken.

Keurmerk kunststof kozijnen: VKG

Het VKG-keurmerk wordt alleen verstrekt aan leveranciers van kunststof kozijnen die voldoen aan de strenge eisen van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie. Net als de meeste kozijnen keurmerken is het VKG-keurmerk niet verplicht. Het mag geen verassing heten dat de branchevereniging het keurmerk in het leven heeft geroepen om de kwaliteit in de sector te verbeteren. Wanneer u zaken heeft gedaan met een lid van de vereniging en deze gaat failliet, dan kunt u terugvallen op de garantieregeling van de VKG.

VKG-keurmerk

Keurmerken houten kozijnen: FSC en SKH

Wanneer u houten kozijnen overweegt, dan moet u op twee keurmerken letten. Het eerste en voor de meeste mensen het bekendste keurmerk is het FSC-keurmerk, dat staat voor Forest Stewardship Council, en zich bezighoudt met verantwoord bosbeheer. Het SKH-keurmerk wordt verstrekt aan houten kozijnleveranciers, waarvan de kozijnen gecontroleerd, getest en goed bevonden zijn door de Stichting Keuringsbureau Hout. De stichting let ondermeer op de houtsoort, de houtzwaarte en andere technische productspecificaties.

Algemene (kozijnen) keurmerken

Naast specifieke keurmerken voor kunststof en houten kozijnen bestaan er ook nog een x-aantal algemenere keurmerken, zoals het:

  • SKG-keurmerk: de Stichting Kwaliteit Gevelbouw test, keurt en certificeert sloten en kozijnen. Vandaag de dag moeten sloten minimaal beschikken over SKG klasse 2. (5 minuten inbraakvertragend werken)
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW): een kozijn met dit keurmerk is minder inbraakgevoelig. De kans op een geslaagde inbraak neemt door het keurmerk met maarliefst 95% af.
SKG-keurmerk
  • KOMO-label: een specifiek bouwgericht kwaliteitslabel, dat wordt geplakt op producten die zijn getoetst aan de hand van objectieve maatstaven.
  • CE-markering: de letters CE staan voor Conformité Européenne. Ieder product met een CE-markering is uitgebreid getest volgens Europees gestandaardiseerde methoden op voor het product cruciale eigenschappen. De eigenschapwaarden moeten door de producent op het product (kunststof, glas) worden vermeld.
  • ISO 9001 en 14001: beiden vormen een wereldwijde norm, respectievelijk voor kwaliteit- en milieumanagement. De norm stelt dat een product moet voldoen aan zowel de wettelijke regels als klanteneisen die specifiek gelden voor het product.
  • Bouwgarant: wanneer de aannemer gedurende de bouwwerkzaamheden failliet gaat, dan garandeert de Stichting Bouwgarant dat eventuele gebreken worden hersteld en het huis wordt afgebouwd. Op voorwaarde dat de aannemer lid is van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) en deelneemt aan de Stichting Bouwgarant.