Kozijnen Utrecht

Wat wilt u weten over kozijnen in regio Utrecht

In Utrecht is meer dan voldoende werk aanwezig voor kozijnspecialisten, niet voor niets is het de vierde stad van Nederland. Utrecht vormt een knooppunt voor snelwegen, spoorwegen en waterwegen en is de snelst groeiende economische regio van Nederland. Daarin staat Utrecht niet alleen, want ook omringende steden als Almere in het noorden, Amersfoort in het oosten en Hilversum in het westen dragen hun steentje bij. Ook voor deze steden geldt dat er volop werk aanwezig is voor kozijnspecialisten.

Regels kozijnen Utrecht, Almere en …

De regels die gelden voor het vervangen van kozijnen in Utrecht kunt u vinden op de website van de gemeente, om precies te zijn op http://www.utrecht.nl/stedenbouw/welstandsnota/welstandscriteria. Heel uniek is het Utrechtse beleid niet. Gelijk aan de meeste Nederlandse gemeenten is het ook in Utrecht toegestaan de houten kozijnen te vervangen door kunststof kozijnen en stalen kozijnen door aluminium kozijnen. Wel moet worden opgemerkt dat de historische binnenstad een uitzondering vormt. Kunststof kozijnen zijn daar absoluut “not done”.

Wat nog meer niet is toegestaan kunt u lezen in de welstandsnota. Voor het gemak hebben we ook de welstandsnota’s van gemeente Almere, Amersfoort en Hilversum onder deze alinea geupload.

Leges kozijnen in Utrecht en omstreken

Gemeenten zijn creatief in het bedenken van manieren om leges te berekenen. Zo kan gemeente A uitgaan van een vast percentage van de bouwkosten, gemeente B de hoogte van de leges bepalen aan hand van een schaalverdeling en gemeente C weer een totaal andere methode hanteren. De gemeenten in regio Utrecht zijn niet heel vindingrijk, zoals wordt getoond in de opsomming onderaan deze pagina. U bent de gemeente leges verschuldigd als u een vergunning wilt hebben voor het vervangen van kozijnen, dat geldt in zowel Utrecht, Almere, Amersfoort als Hilversum.

  • Legeskosten kozijnen Utrecht: minimaal € 132 of 2,26 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Almere: minimaal € 257 of 3,20 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Amersfoort: minimaal € 220 of 2,95 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Hilversum: minimaal € 50 of 3,40 procent van de bouwkosten.
Geld besparen? Vergelijk de beste (lokale) specialisten