Kozijnen Rotterdam

Wat wilt u weten over kozijnen in regio Rotterdam

In de komende alinea’s vertellen we iets meer over kozijnen in vier Zuid-Hollandse steden, namelijk Rotterdam, Dordrecht, Gouda en Spijkenisse. Afgezien van de ligging hebben de genoemde steden weinig gemeen. Rotterdam is de moderne stad met vernieuwde architectuur. Dordrecht heeft een totaal ander karakter en mag zich de grootste stad in agglomeratie Drechtsteden noemen met 120.000 inwoners. Waar Spijkenisse onderdeel uitmaakt van Stadsregio Rotterdam en Gouda vooral bekend staat om haar rijke verleden. Ooit was Gouda de vijfde Hollandse stad.

Regels kozijnen Rotterdam, Dordrecht en …

Gelet op het karakter van Rotterdam zou verwacht mogen worden dat de welstandsnota zeer gedetailleerd is, het tegendeel is echter waar. In de welstandsnota wordt maar kort gesproken over het vervangen van kozijnen. De gemeente neemt als uitgangspunt de originele kozijnen, waarvan ze de ethische kwaliteit willen behouden. In Rotterdam maken ze er geen punt van wanneer de subverdeling van het kozijn enigszins komt te vervallen of wanneer glas-in-lood en roeden worden vervangen door normaal dubbelglas. Toch heeft u hiervoor wel een vergunning nodig.

Hoe de regels in Rotterdam precies zijn kunt u lezen in de welstandsnota, die hieronder is te downloaden. Dat geldt ook voor de welstandsnota’s van gemeente Dordrecht, Gouda en Nissewaard (Spijkenisse).

Leges kozijnen in Rotterdam en omstreken

In sommige nieuwsuitzendingen wordt wel eens aandacht besteed aan de legeskosten die gemeenten in rekening brengen voor het verlenen van bepaalde diensten. Vaak komen de gemeenten er niet heel goed vanaf. Menigmaal komt het erop neer dat de verschillen tussen de gemeenten te groot zouden zijn en dat de gebruikte rekenmethoden niet transparant genoeg zijn. Helaas heeft u voor het vervangen van sommige kozijnen een vergunning nodig, dat betekent dat u leges moet betalen. De hoogte van de leges in Rotterdam, Dordrecht, Gouda en Spijkenisse hebben we onder deze alinea opgesomd.

  • Legeskosten kozijnen Rotterdam: tot € 7.700 geldt € 316 en van € 7.701 tot € 15.400 geldt € 466.
  • Legeskosten kozijnen Dordrecht: minimaal € 171 of 3,30 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Gouda: minimaal € 164,60 of 2,77 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Spijkenisse: minimaal € 188,60 of 2,40 procent van de bouwkosten.
Geld besparen? Vergelijk de beste (lokale) specialisten