Kozijnen Groningen

Wat wilt u weten over kozijnen in regio Groningen

Groningen is met afstand de grootste stad van Noord-Nederland. Het is een stad waar veel studenten wonen, menig zakelijk dienstverlener zich heeft gevestigd en waar meer dan genoeg vraag is naar nieuwe kozijnen. Net als veel Groningse dorpen en steden is ook de stad Groningen gelegen op klei- en veengrond. Veendam vormt het centrum van de Groningse Veenkoloniën en wordt in het zuidwesten geflankeerd door Leek en in het zuidoosten door het iets bekendere Stadskanaal. Kenmerkend voor de regio Groningen is lintbebouwing.

Regels kozijnen Groningen, Veendam en …

Nu vraagt u zich misschien af, waarom is dat belangrijk om te vermelden. Vanwege de historische waarde zijn de meeste lintdorpen of delen daarvan aangemerkt als beschermd stads- of dorpsgezicht. Dat betekent dat de bestaande kozijnen niet zomaar mogen worden vervangen. Net als voor de kozijnen van de voorgevel geldt dat een vergunning nodig is. Toch hoeft dat niet een heel groot obstakel te vormen, zolang de originele maten, profielen, indeling en materialen behouden blijven. Zo niet, dan moet de welstandscommissie van de gemeente een definitief oordeel vellen.

Je kunt Groningen dan wel niet betitelen als lintdorp, evengoed heeft de stad een hoop beschermde stads- en ook dorpsgezichten, waardoor het oppassen blijft. U kunt de welstandsnota’s of stukken daarvan van gemeente Groningen, Veendam, Leek en Stadskanaal hieronder downloaden.

Leges kozijnen in Groningen en omstreken

Ongeacht de gemeente hoort het proces voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning niet langer te duren dan veertien weken. In principe moet de gemeente binnen acht weken een oordeel geven, maar ze kunnen deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Waar de proceslengte in iedere gemeente hetzelfde is, geldt dat niet voor de leges. Als de kozijnen bijvoorbeeld € 12.500 kosten, dan zijn de legeskosten in Groningen € 460,85, in Leek € 337,50, in Stadskanaal € 360 en in Veendam het meest met maarliefst € 516,25.

  • Legeskosten kozijnen Groningen: minimaal € 105 of € 35,45 per € 1.000 aan bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Veendam: het minimumbedrag van € 130 moet worden verhoogd met 3,09 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Leek: minimaal € 204,35 of 2,70 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Stadskanaal: het minimumbedrag van € 115 moet worden verhoogd met 1,96 procent van de bouwkosten.
Geld besparen? Vergelijk de beste (lokale) specialisten