Kozijnen Arnhem

Wat wilt u weten over kozijnen in regio Arnhem

Met meer dan 165.000 inwoners is niet Arnhem, maar Nijmegen de grootste Gelderse stad. Desalniettemin is Arnhem de provinciehoofdstad. Voor zowel Arnhem als Nijmegen geldt dat er altijd voldoende vraag is naar nieuwe kozijnen, hetzelfde kan gezegd worden over omliggende dorpen als Schaarsbergen en Lent en verder weg gelegen steden als Doetinchem en Ede. In de komende alinea’s staan we kort stil bij de regels voor kozijnen in Arnhem, Nijmegen, Doetinchem en Ede. Daarnaast vertellen we het nodige over de legeskosten in deze Gelderse steden.

Regels kozijnen Arnhem, Nijmegen en …

Voor de meeste potentiële kozijnkopers is het gesneden koek dat de voorgevelkozijnen en de kozijnen van de openbaar gekeerde zijgevel niet zonder vergunning mogen worden vervangen. In gemeente Arnhem wordt voor sommige wijken een uitzondering gemaakt, dit zijn wijken waar het laagste welstandsniveau geldt. In wijken met het tweede welstandsniveau worden de bouwplannen licht getoetst aan de hand van de sneltoetscriteria. Op wijken waar veel historische bouwwerken staan is het zwaarste welstandsniveau van toepassing, met andere woorden er gelden strenge normen.

Niet alleen in Arnhem geldt een dergelijke verdeling, hiervan is ook sprake in Nijmegen en in mindere mate in Doetinchem en Ede. De welstandsnota’s en daarmee de sneltoetscriteria van de vier Gelderse steden kunt u hieronder downloaden.

Leges kozijnen in Arnhem en omstreken

Er kan veel worden gezegd over Arnhem, Nijmegen, Doetinchem en Ede, behalve dat het dure gemeenten zijn. U bent in Doetinchem het goedkoopst uit voor een omgevingsvergunning en in Ede betaalt u het meest. Voor drie nieuwe kunststof ramen en een deur moet normaal gesproken € 5.000 worden neergeteld. Welke rekeningen kunt u dan op de deurmat verwachten in de vier Gelderse gemeenten? De rekening in Arnhem bedraagt € 106, in Nijmegen moet iets meer worden betaald met € 135, waar in Doetinchem uit kan worden gegaan van € 102 en in Ede van € 203,02.

  • Legeskosten kozijnen Arnhem: minimaal € 106 of 2,04 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Nijmegen: minimaal € 135 of 2,40 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Doetinchem: minimaal € 64,70 of 2,04 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Ede: minimaal € 173,50, boven € 4.000 wordt het minimumbedrag verhoogd met € 14,76 per € 500 aan bouwkosten. (boven € 4.000)
Geld besparen? Vergelijk de beste (lokale) specialisten