Kozijnen Amsterdam

Wat wilt u weten over kozijnen in regio Amsterdam

Op deze pagina gaan we het niet alleen hebben over het vervangen van kozijnen in Amsterdam, al doet de titel anders vermoeden. Naast Amsterdam komen ook Alkmaar, Haarlem en Purmerend aan bod. Allen beschikken over een historisch centrum met meerdere monumentale bouwwerken. In negen van de tien gevallen betekent dat, dat een vergunning moet worden aangevraagd wanneer u de kozijnen wilt vervangen. We zullen in de komende alinea’s kort de regels en de legeskosten behandelen die gelden voor kozijnen in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Purmerend.

Regels kozijnen Amsterdam, Alkmaar en …

De meeste gemeenten voeren dezelfde regels aangaande kozijnen. Het verschil zit hem vaak in de details, deze vindt u in de welstandsnota van de gemeente. Zo staat in de Amsterdamse welstandsnota dat een kozijn van een monumentaal pand best mag worden vervangen, mits hetzelfde materiaal wordt gebruikt en dezelfde maatvoering, dimensionering, profilering en gevelopeningen. Voor kozijnen in Purmerend geldt hetzelfde, met uitzondering van het materiaalgebruik. Houten kozijnen kunnen daar wel worden vervangen door kunststof kozijnen.

Wanneer we de regels die gelden in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Purmerend allemaal moeten gaan behandelen, dan wordt het een lang verhaal. Vandaar dat u de welstandsnota’s van deze gemeenten hieronder kunt downloaden.

Leges kozijnen in Amsterdam en omstreken

Veel kozijnen kunnen gelukkig zonder vergunning worden vervangen, maar helaas geldt dat niet altijd. Aan het laten maken van bouwtekeningen en het uitbesteden van het vergunningsproces is natuurlijk een prijskaartje verbonden. Daarnaast bent u leges verschuldigd en het is niet vanzelfsprekend dat u in Alkmaar evenveel moet betalen als in Haarlem of Purmerend. Voor het gemak hebben we de legeskosten die gelden in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Purmerend hieronder opgesomd.

  • Legeskosten kozijnen Amsterdam: minimaal € 250 of 2,96 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Alkmaar: minimaal € 118, boven € 2.500 wordt het minimumbedrag verhoogd met 1,83 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Haarlem: minimaal € 138 of 2,92 procent van de bouwkosten.
  • Legeskosten kozijnen Purmerend: tot € 4.000 geldt € 171,30, boven het eerst genoemde bedrag wordt 3,90 procent van de bouwkosten gerekend.
Geld besparen? Vergelijk de beste (lokale) specialisten